Översättnings- och tolkningsbyrå

Conferma Oy

Språkutbud:
 • • finska–italienska–finska
 • • svenska–italienska
 • • engelska–italienska
 • • finska–latinska–finska
auktorisoitu
Specialiseringar:
 • • teknik
 • • juridiska texter
 • • betyg, diplom, intyg
 • • kontrakter
 • • faktalitteratur
 • • skönlitteratur

Översättningar gjorda av en auktoriserad translator:

finska-italienska, svenska–italienska, italienska-finska

 • Conferma Oy (FO-nummer 1015606-8)
 • riikka.kankkunen@gmail.com
 • riikka.kankkunen@conferma.fi